European Design Stories: Osobné reflexie európskeho dizajnu

European Design Stories: Osobné reflexie európskeho dizajnu

Ako úprimný fanúšik dizajnu, kurátor a predovšetkým člen kreatívneho kolektívu OKOLO som nikdy na nič nečakal. Svoju vášeň pre odbor som od začiatku chcel čo najintenzívnejšie prežívať, byť v kontakte so zaujímavými ľuďmi, ktorí nás môžu obohatiť a vidieť čo najviac vecí na vlastné oči. Z akejsi potreby maximálne sa realizovať v našom záujme o dizajn, architektúru či umenie sme spoločne s kolegami, grafickými dizajnérmi Matějom Činčerom a Janom Klossom založili v roku 2009 kreatívnu skupinu OKOLO. Od roku 2011 sme  jednotlivé čísla nášho časopisu zamerali na konkrétne európske lokality – Viedeň, Ligúriu a Lausanne. To boli naše zásadné tri cesty, ktoré sme uskutočnili v rokoch 2011 – 2014. Cesty plné dizajnu, skvelých poznatkov, vizuálnych spomienok, ale predovšetkým osobného zadosťučinenia, priateľstva a zdieľania neopakovateľných zážitkov. To všetko samozrejme cez dokumentáciu, objavovanie a reflexiu všetkého, čo sme na našich cestách videli a poznali. Osobný vzťah s tvorcami a zvedavosť vidieť ich pracovné prostredie, nahliadnuť do skíc, diárov či na papier pri ich kresbe a navštevovať unikátnu, často zabudnutú modernistickú architektúru, sa stalo našou univerzálnou témou a zároveň kreatívnym médiom, prostredníctvom ktorého sa môžeme vyjadrovať a odovzdávať tieto vzácne informácie ďalej.
To všetko sme okrem našich vlastných projektov zhodnotili aj počas posledných dvoch rokov v rámci kurátorského projektu European Design Stories, ktorý iniciovala programová riaditeľka pražského festivalu designSUPERMARKET Darina Zavadilová. Spoločne sme tak vytvorili koncept, ktorý by cestovanie a osobné objavovanie dizajnu a architektúry systematicky prepojil s fundovaným vhľadom do stavu súčasného európskeho dizajnu a mnohých jeho podôb. Vznikol tak komplexný plán, od začiatku počítajúci s niekoľkými cestami po európskych štátoch, na ktorých budeme zbierať konkrétne materiály, webovou platformou na prezentáciu spracovaných materiálov formou rozhovorov, článkov a videí, niekoľkými výstavami v spolupracujúcich krajinách a v neposlednom rade prípravou obsiahlej publikácie, ktorá by zhrnula naše poznatky z ciest a konfrontovala konkrétne príklady s niekoľkými esejami európskych kurátorov a teoretikov o fenoménoch súčasného i moderného dizajnu v rôznych európskych lokalitách.