European Fashion Award - FASH 2016

European Fashion Award - FASH 2016

Uzávierka: 25. september 2015 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

German Fashion Industry Foundation (SDBI) vyhlasuje každoročnú súťaž European Fashion Award pre študentov a absolventov módneho dizajnu. Témou tohoročnej súťaže je CHANGE / ZMENA. Prihlásené súťažné projekty budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií: Kvalita pripravenej re-šerše, nosnosť konceptu, inovácia a vízia, funkčnosť, použitie technológií a realizácia dizajnu.
Na víťaza čakajú finančné ceny, ako i sponzoring autora, jeho propagácia v médiách a iné špe-ciálne ceny.

Termín registrácie - účasti na súťaži: 31. august 2015
Uzávierka prihlasovania prác: 25. september 2015
Všetky info: www.sdbi.de/en/category/preis/fash-2016/