European Youth Award 2012

European Youth Award 2012

Trvanie: 30. jún 2012 - 31. júl 2012
Miesto: Graz, Rakúsko

Uzávierka registrácie: 31. 7. 2012
Registrácia: http://www.eu-youthaward.org/Registration.
Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov, inovátorov a kreatívcov, ktorú organizuje rakúske Medzinárodné centrum pre nové médiá (ICNM – International Center for New Media) v spolupráci s OSN Millennium Development Goals (MDGs) vyzýva na registráciu digitálnych projektov používajúcich internet a mobilnú komunikáciu, ktoré sú zamerané na tieto oblasti: 1. Boj proti chudobe a hladu, 2. Vzdelávanie pre všetkých, 3. Silnejšie ženy, 4. Posilnenie vlastnej kultúry, 5. Ekológia, 6. Spravodlivosť.
Najlepšie projekty budú vyhlásené na slávnostnom ceremoniáli EYA Winners Event v Grazi 22. – 24. 11. 2012, v centre UNESCO pre ľudské práva.
Informácie: http://eu-youthaward.org.