Európsky projekt Atrium

Európsky projekt Atrium

Európsky výskumný projekt ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements ) – Architektúra totalitných režimov v plánovaní mesta, na ktorom spolupracuje 11 európskych krajín (Taliansko, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko, Albánsko, Bosna-Hercegovina, Srbsko a Grécko), riešia na Slovensku pracovníci Oddelenia architektúry Ústavu architektúry a stavebníctva (ÚSTARCH) SAV. Cieľom projektu, iniciovaného rezolúciou Rady Európy č. 12/07, je vytvorenie Európskej kultúrnej cesty po architektúre totalitných režimov. Prvým krokom je identifikácia reprezentatívnych príkladov architektúry totalitných režimov na území každej zo zúčastnených krajín v rozpätí 20. – 80. rokov 20. storočia. Výber architektúr a lokalít sa robí na základe významu tej-ktorej budovy pre totalitný režim a jej nového estetického, funkčného a sociálneho využitia v súčasnej demokratickej spoločnosti. Kultúrna cesta po európskych totalitných architektúrach predstavuje obrovský turistický potenciál, ktorý znamená aj vyššiu zamestnanosť v odvetviach služieb, ktoré s tým súvisia. Do národných projektov budú zapojené viaceré domáce subjekty – samospráva, univerzity, miestne kultúrne inštitúcie, vedecké pracoviská. V rámci Slovenska bola do výberu siedmich prípadových štúdií zaradená napr. budova Reprezentačného domu v Žiline.
Bližšie informácie: Mária Topolčanská, usartopo@savba.sk, http://www.atrium-see.eu/.