Eva Ondrušková – architektonická tvorba

Eva Ondrušková – architektonická tvorba

Trvanie: 29. apríl 2015 - 29. máj 2015
Miesto: Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava, Slovensko

Ing. arch. Eva Ondrušková bola nominovaná na cenu CE.ZA.AR 2010 spolu s Teodorom  Englišom za rekonštrukcia kaštieľa v Tonkovciach (pozri časopis Fórum architektúry č. 4/2011, s. 6 – 7). Výstava predstavuje jej doterajšiu tvorbu.

www.sasarch.sk