Face to face

Face to face

Miesto: Škola : VŠVU Bratislava, pedagóg Stanislav Stankoci

Uznanie v súťaži NCD 2011

 

Uznania v súťaži NCD 2011: Face to face, interaktívny písmový systém

interaktívny písmový systém   

Dizajn: Ondrej Gavalda  
Škola : VŠVU Bratislava, pedagóg Stanislav Stankoci
Komisia ocenila inováciu vo forme – princíp rastra je použitý v 3D realizácii. Zaujímavý je aj moment „vytiahnutia“ písma do priestoru. Digitálna estetika je v tomto informačnom systéme prenesená do analógovej formy, čo evokuje „postdigitálnu dobu“ (návrat práce s materiálom, ktorá je ovplyvnená digitálnou estetikou).