Finisáž výstavy: komentovaná prehliadka s Miroslavom Cipárom

Finisáž výstavy: komentovaná prehliadka s Miroslavom Cipárom

Trvanie: 31. január 2016
Miesto: Galéria v Podkroví SMD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Monografická výstava Univerzálny tvorca Miroslav Cipár, ktorá je prístupná v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu, končí v nedeľu 31. januára 2016. Pri tejto príležitosti sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť. Svojou tvorbou a končiacou výstavou prevedie návštevníkov autor.

Komentovaná prehliadka sa uskutoční v nedeľu 31. januára o 16,00 hod.

Tvorba tohto všestranného výtvarníka je slovenskej kultúrnej verejnosti dostatočne známa. Kurátor výstavy Ľubomír Longauer upriamuje pozornosť na šírku Cipárovej činnosti v oblasti dizajnu a zdôrazňuje súvislosti
v rámci jeho rozsiahlej tvorby. Sám autor sa čiastočne charakterizoval, keď sa nazval krasopiscom. Preto neobvykle členený podtitulok výstavy uvádza túto charakteristiku na prvom mieste, avšak naznačuje, ktoré oblasti jeho tvorby výstava zdôrazňuje a poukazuje na súvislosti: 
 Miroslav Cipár
 krasopisec
 typograf
 tvorca značiek a piktogramov
 ilustrátor
 kresliar
 maliar

Kurátor: Ľubomír Longauer
Organizátori: Slovenské centrum dizajnu – Slovenské múzeum dizajnu

Kontakt:
Helena Veličová, +421 918 110 247, helena.velicova@scd.sk