Firma Brik

Firma Brik

Firma Brik

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR

Firma Brik, a. s., Kremnica

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR bola udelená firme Brik, a. s., Kremnica za úspešné využívanie dizajnu, ktoré zabezpečilo rast a prosperitu firmy, vytvorenie systému firemných interiérových štúdií, ktoré zvýšili úroveň obytných interiérov, ako aj pre pozitívny podnikateľský príklad pre ďalších domácich výrobcov.