Formátovacia píla

Formátovacia píla

Miesto: Škola: TU Košice, pedagóg: Peter Wohlfahrt
Výrobca: Kusing, Huncovce

Formátovacia píla

Uznanie v súťaži NCD 2005

Dizajn: Peter Juščák

Škola: TU Košice

Pedagóg: Peter Wohlfahrt

Výrobca: Kusing, Huncovce

Dizajn formátovacej píly vznikol v spolupráci študenta s konkrétnym výrobcom /firma KUSING/. Výrobok je dotiahnutý po výtvarnej a technickej stránke až do štádia funkčného prototypu v mierke 1:1. Ide o dôslednú inováciu výrobku, kde je originálne dotiahnutých množstvo ergonomických a estetických detailov, najmä ovládacích elektrických aj mechanických prvkov. Výtvarné riešenie dokazuje, že autor podrobne pozná technológiu výroby, tiež samotnú konštrukciu stroja a prácu s ním. Dizajn je ukážkou úzkej spolupráce dizajnéra s konštruktérmi a výrobou.