Fórum dizajnu 2004

Fórum dizajnu 2004

Medzi dizajnérov vystavujúcich na Fóre dizajnu 2004 patrili jednak tí, ktorí mali blízko k remeselným hodnotám (Révayová, Markovičová, Lučová, Mišurda, Závodný), alebo k farbe ako emocionálnemu prostriedku (Čeleďa, Berger, Gašparík, Horniak). Bola tu prezentovaná aj tvorba renomovaných dizajnérov, ktorých práca je spojená s konkrétnou značkou (Bohuš-Domark, Čobej-Brik). Medzi študentskými projektmi sa predstavili práce z Ateliérov produkt dizajnu VŠVU (Prof. František Burian), industrial dizajnu (doc. Ferdinand Chrenka) VŠVU a  Ateliéru textilného dizajnu VŠVU (akad. mal. Silvia Fedorová). Prvýkrát bola zastúpená aj Katedra nábytku a drevárskych výrobkov vo Zvolene diplomovými prácami.