Fórum dizajnu 2007

Fórum dizajnu 2007

Trvanie: 6. marec 2007 - 11. marec 2007
Miesto: Pavilón M3, výstavisko Agrokomplex, Nitra, Slovensko

Desiaty ročník výstavy dizajnu nábytku pripravili Slovenské centrum dizajnu a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra za spoluúčasti Inštitútu umenia a vedy Vysokej školy výtvarných umení.
Desať rokov existencie je príležitosť obzriet sa, zamyslieť sa a bilancovať. Tradícia Fóra dizajnu bola založená ešte v roku 1996, keď vznikol spoločný projekt Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Agrokomplexu Nitra, postavený na prezentácii škôl s výučbou nábytkového dizajnu. Iniciatívu pri organizovaní nultého ročníka prevzalo Výskumno-realizacné centrum (VRC) pri Katedre dizajnu VŠVU, ktoré na školu prinieslo cieľavedomú spoluprácu s priemyslom. Veltržné prehliadky sú príležitostou ako nadviazat takýto kontakt. Koncept projektu pripravili jeho pracovníci dizajnér Ivan čobej a Katarína Hubová. Inšpirovali sa medzinárodnými veľtrhmi, ktoré zaradili do programu okrem komerčných expozícií aj autorský dizajn, predznamenávajúci trendy a inšpiratívny aj pre sériovú výrobu.
Vzhľadom na domácu situáciu sa organizátorom javila prvoradá úloha podporiť autorský dizajn, jeho tvorcov a upozorniť výrobcov na tento dôležitý potenciál. I keď sa mnohé veci v priebehu rokov menili a vyvíjali, táto základná úloha FD zostala, rovnako ako možnost pre školy vystavovat študentské práce. Od roku 1998 sa FD sústredilo len na slovenských dizajnérov. Vtedy Agrokomplex vyhradil na prezentáciu pavilón M3, kde sa stretáva nekomerčná výstava Fórum dizajnu s komerčnými expozíciami špickových výrobcov nábytku. Pavilón M3 sa stal najnavštevovanejším miestom veľtrhu v Nitre. Posunom vo vývoji Fóra dizajnu bolo dokumentovanie jednotlivých ročníkov aj v tlačových materiáloch, ktoré mapujú, čo vzniklo v autorskom nábytkovom dizajne od roku 2001. Fórum dizajnu vznikol v čase, keď sa dizajnéri viac venovali tvorbe solitérov a nábytkových objektov, ako prototypom pre sériovú výrobu. Vývoj však ukázal smerovanie k väčšej previazanosti s malými a strednými podnikmi. Vytvoril okruh autorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na výstave. Posledné roky potvrdzujú, že je priestorom na prezentáciu mladých začínajúcich nábytkových dizajnérov. Mnohým z nich práve táto platforma pomohla pri rozhodovaní založit si vlastnú firmu.
Akých bude dalších desať rokov a či budú, to záleží nie len na organizátoroch, ale aj na výrobcoch a dizajnéroch.

Kurátorky jubilejného ročníka Fóra dizajnu Katarína Hubová a Adriena Pekárová skoncipovali tohoročnú prehliadku z výberovej kolekcie nábytku slovenských dizajnérov z posledných dvoch rokov 2005 – 2007, prác študentov VŠVU Bratislava, TU Zvolen, TU Košice , ŠUV Bratislava a Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Kolekciu dopĺňajú exponáty českých dizajnérov z výstavy Art & Interior 2006 v Prahe.
Autorom architektonického riešenia fóra dizajnu 2007 je Marek Škripen.

Organizátor:
Slovenské centrum dizajnu, Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra
Spoluorganizátor: Inštitút umenia a vedy, VŠVU v Bratislave
Miesto: Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra, veľtrh Nábytok a bývanie, pavilón M3
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová

Termín: 6. 3. – 11. 3. 2007

Vystavujúci

Profesionálni dizajnéri:
Michal Berger, Peter Bližnák, Peter Bohuš, Ivan Cobej, Miroslav Debnár, Jozef Gašparík,
Patrik Illo, Veronika Kotradyová, Júlia Kunovská, Monika Balagová, Jozef Fugger, Tibor
Uhrín, Ivana Petrusz, Dušan Durina, Tom Kelley, Marián Ihring, René Badura

Školy:
VŠVU Bratislava:
Annamária Kovalová, Radovan Martincek, Ladislava Repková, Samuel Rihák, Veronika
Saboová, Marián Vano
TU Zvolen:
Jana Kamenská, Jana Kontrová, Martina Pavlíková, Nina Schvarzová,
TU Košice:
Júlia Dologová, Peter Lison, Mária Pospíšilová, Rafael Rybár
ŠUV J. Vydru Bratislava:
Filip Havlík, Lucia Šupolová, Ondrej Vrablic
SPŠD, Spišská Nová Ves