FRAGILE DESIGN, katalóg dizajnérskej tvorby P. Illa

FRAGILE DESIGN, katalóg dizajnérskej tvorby P. Illa

Miesto: Klient: Patrik Illo, Považské Podhradie

FRAGILE DESIGN, katalóg dizajnérskej tvorby P. Illa

Uznanie v súťaži NCD 2003

Dizajn: Ivana POTOČKOVÁ, Ferino BAKYTA
Kids for sale, s. r. o., Bratislava

Klient: Patrik Illo, Považské Podhradie