Friedrich Weinwurm. Architekt / Architect

Friedrich Weinwurm. Architekt / Architect

Autor: Henrieta Moravčíková
Vydalo: Slovart, s. r. o, 2014
Počet strán: 376
ISBN: 978-80-556-1158-7

Monografia prináša prvý ucelený obraz o živote a diele architekta Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), ktorý je najvýznamnejším predstaviteľom novej vecnosti na Slovensku. Autorka Henrieta Moravčíková interpretuje dielo architekta a osvetľuje dosiaľ neznáme skutočnosti súvisiace s jeho prácou. Nechýba ani porovnanie Weinwurmovho diela s dobovými architektonickými prejavmi miestnej a medzinárodnej scény a jeho začlenenie v kontexte domácej aj širšej európskej architektonickej situácie. Monografia je v poradí tretím titulom v rámci edície, ktorú vydavateľstvo venuje najvýznamnejším osobnostiam slovenskej architektúry a Weinwurmovi sa tak dostáva zaslúžené miesto po boku Dušana Jurkoviča a Emila Belluša.

Vydal Slovart, s. r. o., 2014, 376 strán, dvojjazyčné slovensko-anglické vydanie, ISBN: 978-80-556-1158-7.
Viac www.slovart.sk

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa - Slovart pdf (115,1 kB)