Fun Joke Surprise 2012

Fun Joke Surprise 2012

Miesto: Centrum Dziedzictwa Szkła, Krosno, Poľsko

Termín: 10. 1. – 20. 3. 2013, Centrum Dziedzictwa Szkła, v Krosne.
Európsky festival skla Fun Joke Surprise 2012 - vystavuje 15 umelcov z 11 krajín Európy, Slovensko zastupuje Patrik Illo.
Hra so sklom je motívom tejto výstavy skla v rámci viacročného projektu Play with Glass – European Glass Festival, ktorý organizuje miestna Akadémia umenia a dizajnu, Fakulta keramiky a skla (založená v roku 1946) v spolupráci s Asociáciou poľských umelcov vo Vroclave, vroclavskou radnicou a ďalšími spoluorganizátormi od októbra 2012 do  marca 2013 vo Vroclave (16. 10. – 10. 11. 2012, Hlavná stanica), Krakove (19. 11. – 31. 12. 2012,  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) a Krosne (10. 1. – 20. 3. 2013,  Centrum Dziedzictwa Szkła). Cieľom podujatia je zviditeľniť tvorbu poľských umelcov-sklárov vo verejnom priestore a konfrontovať súčasný európsky vývoj v tejto oblasti. Impulzom je aj nominácia Vroclavu na titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2016.  Výstava Fun Joke Surprise  je hlavnou akciou Európskeho festivalu skla v tomto roku. Zúčastní sa jej 15 umelcov z 11 krajín Európy Slovensko zastupuje Patrik Illo), ktorí vystavia sochy, inštalácie a dizajn v materiáli skla.
Informácie: www.galeriabb.com.