Furnitecture. Furniture That Transforms Space

Furnitecture. Furniture That Transforms Space

Autor: Anna Yudina
Vydalo: Thames & Hudson, 2015
Počet strán: 272
ISBN: 978-05-005-1776-5

Kniha je prameňom ideí inovatívneho zariaďovania interiéru nábytkom, a to nielen bytového interiéru, ale aj menších spoločenských a verejných priestorov. Rovnako ako v minulosti, aj súčasní architekti nenavrhujú iba stavby, ale aj dizajn vnútorného mobiliáru a ďalšie doplnky. Ich dizajn prispieva k dynamike rozdelenia obývacích miestností či kancelárií a uľahčuje napríklad prácu v domácej kuchyni. Publikácia Furnitecture prezentuje okolo dvoch stoviek príkladov typológie dizajnu tvoreného architektmi – napríklad nové riešenie políc na knihy od dánskeho štúdia KiBiSi´s, mobilné boxy v interiéri od japonského architekta Šigeru Bana, stoličky holandských dizajnérov Makkink & Bey alebo série samostatne stojacich krabíc od francúzskeho štúdia atelier 37.2.
Autorka Anna Yudina je spoluzakladateľkou a šéfredaktorkou časopisu MONITOR, ktorý sa zameriava na inovácie v súčasnej architektúre a dizajne. Je aj kurátorkou viacerých výstav o architektúre a dizajne, napr. prehliadok diela Zahy Hadid či štúdia Jakob + MacFarlane. Je autorkou mnohých monografií o architektúre, žije v Paríži.

Vydavateľ: Thames & Hudson, 2015, 272 strán, ISBN: 978-05-005-1776-5

http://www.thamesandhudson.com/