Futuristic Prototype - stratégia navrhovania

Futuristic Prototype - stratégia navrhovania

Trvanie: 24. február 2015 - 8. marec 2015
Miesto: Slovenská výtvarná únia, Bratislava, Slovensko

FAST design team pozýva na otvorenie výstavy Futuristic Prototype – stratégia navrhovania vo foyer Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, Bratislava. Jej kurátorom je Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.