Generálne zhromaždenie BEDA

Generálne zhromaždenie BEDA

21. 3. 2014 sa vo Viedni uskutoční Generálne zhromaždenie Úradu európskych dizajnérskych asociácií (BEDA), ktorého členom je aj Slovenské centrum dizajnu. Miestom konania je designaustria/MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, Hof 7, 1070 Wien. V rámci podujatia sa uskutočnia obvyklé procedúry – prezident organizácie prednesie hodnotiacu správu o činnosti od posledného generálneho zhromaždenia BEDA v Barcelone v roku 2013, pokladník vyhodnotí ekonomiku organizácie za rovnaké obdobie, zvolí sa nový výbor, predloží sa na schválenie rozpočet na nasledujúci rok. Pracovné skupiny predstavia svoje realizované i zamýšľané projekty, napr. projekt Cité du design/IdeAll, na ktorom participovalo aj SCD.
Na stretnutí sa dohodne aj miesto konania budúceho generálneho zhromaždenia.
Informácie: www.beda.org.