Geneze designu nábytku

Autor: Text: Daniela Karasová, grafický dizajn: Štěpán Malovec
Vydalo: UPM Praha a Arbor vitae
Počet strán: 320
ISBN: 978—80-7101—103-3

The History of Modern Furniture Design.
(Publikácia bude dostupná koncom augusta 2012).
Bohato ilustrovaná publikácia (približne 400 ilustrácií) z produkcie Umeleckopriemyselného múzea v Prahe zaznamenáva príbeh dizajnu od obdobia biedermeieru v 1. polovici 19. storočia až do konca 20. storočia. Poskytuje ucelený pohľad na modernú históriu nábytkovej tvorby v Čechách v kontexte svetového vývoja, vrátane individuálneho autorského dizajnu. Predstavuje najvýznamnejších tvorcov-dizajnérov a osudy výrobcov či inštitúcií. Približuje tiež umeleckohistorické kontexty nábytkovej tvorby, jej štýlové východiská a materiálové aj technické podmienky. Významnou súčasťou publikácie sú medailóny osobností českého a svetového dizajnu nábytku. Kniha zároveň slúži ako katalóg študijného depozitára nábytku 19. a 20. storočia UPM, ktorý je sprístupnený na zámku v Kamenici nad Lipou.
Informácie: www.upm.cz.
ISBN: 978—80-7101—104-0 (UPM, anglicky).