Glassmovement

Glassmovement

Trvanie: 23. január 2015 - 26. apríl 2015
Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava, Slovensko

Výber zo sklárskych sympózií 1990 – 2015. 
Výstava Glassmovement – výber zo sklárskych sympózií sa koná vo Výstavnej sieni MMB v Starej radnici. Sklárske sympóziá sa stali po roku 1989 významným priestorom na priamu konfrontáciu domácej a zahraničnej tvorby. Slovenskí výtvarníci dostávali pozvania na sympóziá v českých Tepliciach alebo Květnej, do francúzskeho Trélonu a Viannu, rakúskeho Bärnbachu či maďarského Bárdudvárnoku. Recipročne prichádzali na slovenské sympóziá v Zlatne či Bratislave a tvorivé projekty ako Danube Project zahraniční umelci nielen z európskych krajín, ale aj z Kanady a Austrálie.
Vystavených je vyše 100 umeleckých diel, k výstave je pripravený krátky strihový dokumentárny film, ktorý ukazuje, ako vznikali diela domácich autorov L. Čerbu, Ľ. Ferka, M. Hajnovej, A. Jakaba, P. Macha, M. Mlíchovej, J. Steinhubela a zahraničných T. Baudryho, Y. Jumeaua, G. Torcheuxa z Francúzska, D. Driela, F.van Hama, Prof. R. Meitnera, M. Mészarosa z Holandska, B. Eliáša z Čiech, M. Papaisa a Harryho Tuna z Kanady, H. Hundstorfera z Rakúska , A. Hakatieho z Fínska, P. Gergelyho a J. Polyáka z Maďarska a E. Hortona z Austrálie. Na sympóziách spolupracovali významní domáci a zahraniční teoretici umenia ako J. Račeková, A. Žačková , A. Schrammová, M. Horváthová, so zahraničných najmä Holanďania S. Wintermans a neskôr F. Jeursen. Výtvarníci, u ktorých sa nezachovali originálne sympoziálne diela alebo inštalácie, vystavujú ateliérovú tvorbu. Komisárom výstavy je Lothar Filip.

www.muzeum.bratislava.sk
http://www.slovak-glass-art.wbl.sk/