Gombold ujra! Central Europe 2014

Gombold ujra! Central Europe 2014

Trvanie: 5. apríl 2014 - 5. máj 2014
Miesto: Maďarsko

Uzávierka prihlášok: 5. 5. 2014.
Maďarské národné centrum kreatívneho priemyslu Design Terminal vyhlasuje medzinárodnú súťaž stredoeurópskej módy Gombold újra! Súťaž, ktorá ašpiruje na titul najväčšieho podujatia svojho druhu v strednej Európe, sa v tomto roku po prvýkrát otvára účastníkom zo všetkých krajín Visegrádskej štvorky. Súťaž má dve kategórie: Kolekcia odevov a Kolekcia doplnkov, zásadný je interkultúrny moment: inšpirácia národným odevom, folklórom, duchovnými hodnotami a tradíciami inej než rodnej krajiny.

Uzávierka odovzdania podkladov: 19. 9. 2014.
Informácie: http://designterminal.hu/gomboldujra/en/

Súťaž sa koná od roku 2011, v prvých ročníkoch sa zamerala na mladé talenty maďarskej módy. Jej internacionalizácia bola prirodzeným výsledkom úsilia organizátorov o objavenie čo najoriginálnejšej módy z regiónu, ktorá by vychádzala z tradícií susedných krajín, ale bola by navýsosť súčasná, zodpovedajúca módnym trendom a vyrobená z najkvalitnejších materiálov.
Víťazi získajú ceny v celkovej hodnote 10 000 eur.
Ich kreácie sa predstavia na záverečnej prehliadke Central European Fashion Days v dňoch 3. – 5. 10. 2014.

Bližšie informácie: http://designterminal.hu/gomboldujra/pdf/GU_2014_v3_en.pdf.