GOTIVE H41, bezdrôtové komunikačné zariadenie

GOTIVE H41, bezdrôtové komunikačné zariadenie

Miesto: Výrobca: Gotive, a. s., Bratislava

GOTIVE H41

Národná cena za dizajn 2003

Dizajn: Peter Olah, Ivan Gavenda

Výrobca: Gotive, a. s., Bratislava

Porota ocenila kultivovaný dizajn originálneho vysoko inovatívneho bezdrôtového komunikátora Gotive H41, ktorý je kombináciou handheld počítača, mobilného telefónu, satelitnej navigácie, snímača čiarového kódu, čítačky čipových a magnetických kariet, tlačiarne, snímača odtlačku prstu a fotoaparátu.
Komunikátor nahrádza potrebu samostatných prístrojov pri práci v teréne. Je vybavený veľkým dobre čitateľným LCD displejom, veľkou dotykovou klávesnicou a umožňuje obsluhu jednou rukou vo vertikálnej i horizontálnej polohe.
Technológia, ergonómia, grafické riešenie komunikátora a sprievodnej dokumentácie je na vysokej úrovni a dopĺňa unikátne vlastnosti prístroja.
Dizajnérske riešenie v plnej miere rešpektuje mobilitu, ktorá je pre tento výrobok prioritná.