Graduation projects 2014

Graduation projects 2014

Uzávierka: 30. november 2014 (nedeľa), 23:55
Miesto: krajiny V4

Stredoeurópska prehliadka absolventských prác (magisterských a bakalárskych) zahrňuje široké spektrum grafického dizajnu (2D) a priemyselného dizajnu (3D), vrátane webových stránok, elektronických aplikácií, interaktívneho dizajnu, návrhov textilu, odevu, skla, keramiky či šperku, s výnimkou jedinečných umeleckých diel, je organizovaná v rámci Stredoeurópskej revue dizajnu „G4“. 
Do prehliadky môžu byť prihlásené len absolvenské práce (magisterské a bakalárske), ktoré boli obhájené od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2014 - na školách v krajínách Višehradskej štvorky alebo občanmi Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska na zahraničných školách.
Projekty musia byť prihlásené do 30. novembra 2014.

Pravidlá na http://www.graduationprojects.eu/regulations
Prihlasovací formulár http://www.graduationprojects.eu/application/new
Viac na http://www.graduationprojects.eu/