Graduation Projects (G4) – známa neznáma prehliadka

Graduation Projects (G4) – známa neznáma prehliadka

Výzvy nového milénia naštartovali v Poľsku roku 2001 novú súťažnú prehliadku toho najzaujímavejšieho, čo sa na tamojších akadémiách a vysokých školách vyprodukovalo v predchádzajúcom akademickom roku. Redaktori poľského časopisu 2+3D snáď ani netušili, že sa prehliadka o deväť rokov neskôr stane stredoeurópskou – V4 súťažou čerstvých držiteľov bakalárskych a magisterských diplomov v grafickom a priemyselnom dizajne. Medzinárodná prehliadka vznikla za cieľom medzinárodnej platformy, kde sa môžu konfrontovať študentské a pedagogické prístupy štyroch krajín. Predstavuje výber toho najlepšieho, čo sa za ostatný rok v študentskom dizajne udialo, sleduje smer, ktorým sa stredoeurópsky mladý dizajn a dizajnéri/dizajnérky uberajú a aké môžu byť naše očakávania do budúcnosti. Za štyri roky bolo predstavených 160 najzaujímavejších záverečných prác, ktoré boli do prehliadky vybrané spomedzi 800 prihlásených.