Graduation Projects – prehliadka absolventských prác z krajín V4

Graduation Projects – prehliadka absolventských prác z krajín V4

Graduation Projects je súťažná prehliadka najlepších absolventských prác z odborov dizajnu škôl z krajín V4 bez určenia poradia. Uznaním pre víťazov je zverejnenie ich práce v odborných magazínoch: slovenskom Designume, českom Type a poľskom 2+3D. Zároveň sú všetky projekty online aj na stránke súťaže (www.graduationprojects.eu). Víťazné práce sú  prezentované na výstavách v Cieszyne  a na DMY v Berlíne, zároveň v Budapešti a Prahe. Do finále jedenásteho ročníka postúpilo 40 projektov pri rovnomernom zastúpení produktového a grafického dizajnu. Oproti roku 2011 sa prihlásil vyšší počet absolventov  (357), z toho 208 projektov grafického dizajnu a 149 z priemyselného dizajnu.