Grafický dizajn v mestskom prostredí

Grafický dizajn v mestskom prostredí

Autor: Robert Harland
Vydalo: Bloomsbury Academic, 2016
Počet strán: 157
ISBN: 978-1472597748

Publikácia sa venuje grafickému dizajnu objektov, ktoré významne prispievajú k fungovaniu mestských systémov. Ide o prvky, všeobecne menšie ako budovy, napríklad  bannery, veľkoplošné obrazovky, informačné tabule, popisné čísla, autobusové pútače, mestský mobiliár, osvetlenie, ale aj hodinové veže a ďalšie objekty. Rob Roland provokatívnym a prekvapivým spôsobom rozširuje ich celú škálu a využíva viacero sofistikovaných, analytických a kritických nástrojov, s pomocou ktorých jednotlivé diela a v súvislosti s nimi aj podstatu úlohy grafického dizajnu definuje. Posúva jeho pôsobenie do priestoru a túto málo skúmanú oblasť a jej vnútorné vzťahy predstavuje prostredníctvom histórie, príkladov z praxe a ukážok vizuálnych dispozícií grafického dizajnu v meste a jeho štruktúrach.

Grafický dizajn v mestskom prostredí
Robert Harland
Vydavateľ: Bloomsbury Academic, 2016
Jazyk: anglický
Počet strán: 152 
ISBN: 978-1472597748

Info: http://www.bloomsbury.com/us/graphic-design-in-urban-environments-9781472597748/