Grafický dizajn vo Francúzsku: medzi kultúrou a umením

Grafický dizajn vo Francúzsku: medzi kultúrou a umením

Grafický dizajn má vo Francúzsku dlhoročnú tradíciu. V krajine, kde už koncom 19. storočia vznikal moderný plagát (Henri de Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha) prerastajúci do originálnych podôb (Paul Colin, Cassandre, Savignac) a kde typografia bola kultivovaná ako ozajstné umelecké remeslo napriek rastúcemu vplyvu priemyslu (Debergny & Peignot), sa dnes kultúrna verejnosť zamýšľa nad mechanizmami fungovania tejto disciplíny.
Tento rok sa v rámci národného podujatia Grafizmus vo Francúzsku 2014 konajú viaceré akcie. Ide predovšetkým o dvadsiate výročie časopisu Graphisme en France, ktorého vznik bol iniciatívou Marshe Emanuelovej, vtedy zodpovednej za grafickú misiu pri ministerstve kultúry. Časopis vychádza raz ročne, dáva priestor  na vyjadrenie sa rozličným osobnostiam (historikom umenia a grafického dizajnu, dizajnérom…) a ponúka úvahy nad problémami, ktorým čelí graficky dizajn z kultúrneho, spoločenského a ekonomického hľadiska.