Grafika – dizajn – drevo

Grafika – dizajn – drevo

Trvanie: 8. máj 2015 - 19. september 2015
Miesto: Dizajn štúdio ÚĽUV,, Bratislava, Slovensko

Výstava mladého dizajnu vychádzajúceho z tradičného remesla prináša študentské práce Školy úžitkového Josefa Vydru, v Bratislave. Vyspelé práce študentov oddelenia grafického dizajnu ukazujú výtvarný potenciál ľudovej ornamentiky, keď si ju vezme do rúk mladá generácia. Jej dekoratívne možnosti i tvarový potenciál uplatňujú v návrhoch písma, obalového dizajnu a rôznych propagačných materiáloch.
Oddelenie dizajn a tvarovanie dreva pracuje na dlhodobých zadaniach, ktoré sa obracajú k východiskám tradičného remesla, k témam, ktoré študentov upozorňujú na zaujímavé kapitoly našej kultúrnej minulosti. Študenti tohto odboru sa zameriavajú na navrhovanie úžitkových predmetov, objektov z dreva, okrem toho spolupracujú aj na projektoch so sociálnym presahom – hračky a rehabilitačné pomôcky pre deti, hendikepované skupiny, realizujú sa aj v exteriérovom prostredí.
Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru výstavou nadväzuje na tradíciu medzivojnovej Školy umeleckých remesiel, dôrazom na experiment a spoluprácou s externým prostredím. Uvedomuje si dôležitosť kontinuity a hľadá zmysluplné prieniky medzi lokálnym kontextom a globálnym vývojom. Zmysel potvrdzuje napríklad aj vystavovaná séria sánok, ktorá uspela  na poslednej súťaži Kruhy na vode a stala sa základom vizuálneho riešenia výstavy Fórum dizajnu 2015 v Nitre. Kurátorkou výstavy je Viera Kleinová.

http://www.uluv.sk/