Grant festivalu Sziget 2014 pre talentovaných umelcov

Grant festivalu Sziget 2014 pre talentovaných umelcov

Trvanie: 10. marec 2014 - 10. máj 2014
Miesto: Budapešť, Maďarsko

Uzávierka: 10. 5. 2014.
Organizátori najväčšieho stredoeurópskeho festivalu Sziget v maďarskej Budapešti kladú veľký dôraz na vizuálnu časť festivalu. Tento rok festival dáva možnosť umelcom získať grant na základe prihlásenia svojich diel a umožní tak vystaviť ich dielo pred desaťtisícmi návštevníkov.
Ak máte zaujímavý nápad na vonkajšiu inštalácia alebo pripravený koncept nového umeleckého diela, pošlite svoje návrhy na inštalácie na festivale Sziget 2014 – Ostrov slobody. Celková výška grantov je 80 000 eur. Návrhy na získanie grantu a popis inštalácie musí byť v angličtine alebo maďarčine.
Tento rok sa vypisujú tri kategórie:
- Oficiálna socha slobody na Ostrove slobody (max. 30 000 eur)
- Veľké inštalácie, symbolické vizuálne diela (max. 5 000 eur na jeden návrh)
- Výzdoba a zaujímavé dekorácie (max. 600 eur na jeden návrh).
Vyhodnocovanie doručených návrhov sa uskutoční 20. 5. 2014, výsledky budú oznámené 21. 5. 2014. Realizácia projektu: 1. –  10. 8. 2014.
Informácie: http://szigetfestival.com/_/info/art_of_freedom.
Bližšie informácie: artoffreedom@sziget.hu.