Graphic Design / Type Design

Graphic Design / Type Design

Autor: Rostislav Vaněk
Vydalo: Kant, Praha 2014
Počet strán: 425
ISBN: 978-80-7437-136-3

Publikácia zhŕňa 50 rokov tvorby popredného českého grafického dizajnéra, vedúceho ateliéru Grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Kniha je radená chronologicky a ukazuje autorove práce do školských čias cez celý rad plagátov a tlačovín na kultúrne akcie až k veľkým projektom začiatku 21. storočia. Dokumentuje aj úzku spoluprácu autora s významnou medzinárodnou prehliadkou grafického dizajnu Bienále Brno.

Publikácia prezentuje Vaněkove významné projekty, ako napr. vizuálny štýl pražského metra, Československej obchodnej banky a jeho podiel na vizuálnom štýle Československých aerolínií. Rad knižných titulov dokumentuje Vaněkov prínos v tejto oblasti. Je autorom grafického riešenia stoviek kníh pre popredné české vydavateľstvá. Publikácia dokumentuje aj jeho známkovú tvorbu. Druhá časť je venovaná jeho práci na tvorbe tlačených abecied, ktorým sa venuje posledných 10 rokov. Sú tu zastúpené všetky jeho písma, ich praktické ukážky, aj skice ďalších zámerov písmolejárne Signature.
Kniha vychádza počas konania autorovej výstavy na Bienále Brno 2014.
http://www.kant-books.cz/