Guardian Student Design Challenge

Guardian Student Design Challenge

Uzávierka: 30. jún 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná - študentská

Spoločnosť Guardian Industries Glass Group Europe, ktorá je popredným dodavateľom plochého skla pre komerčné i obytné priestory, interiéry a dopravný sektor, vyhlasuje študentskú súťaž, ktorá má inšpirovať mladých dizajnérov pri používaní tohto materiálu.

Študenti môžu do dizajnérskej súťaže spoločnosti Guardian posielať tvorivé nápady na využitie antireflexného skla Guardian Clarity – v domácnostiach, pracovnom prostredí a na rôznych verejných akciách. Súťaž predstavuje vynikajúcu príležitosť pre budúcich profesionálov, ktorí tak môžu predstaviť svoje nápady poprednému svetovému inovátorovi v technológiách výroby sklenených materiálov, ako i medzinárodnej porote a pritom sa dočkať ocenenia svojho dizajnérskemu talentu.

Zadaním súťaže je prísť s nápadmi na inovatívne spôsoby použitia antireflexného skla, vyslať inšpiráciu smerom k interiérovým dizajnérom a architektom, sústrediť sa i na praktickú stránku použitia tohto skla a pri tom vychádzať z vlastností a technologických daností antireflexního skla.
V rámci súťaže by mali študenti pracovať s týmito témami:
Domov – predmety, ktoré prepájajú potreby jednotlivca a jeho rodiny v prostredí domova
Práca – predmety, ktoré pomáhajú pri pracovných činnostiach, komfortným a efektívnym
spôsobom
Hranie – predmety, ktoré skvalitňujú prežívanie človeka, ktorému ponúkajú ničím nerušený výhľad,
ochranu, v kultúrnych či voľnočasových priestoroch

Študentská súťaž: Guardian Student Design Challenge
Uzávierka prihlášok: 30. 06. 2016 do 23:59 hod.
Kategóra: Priemyselný & produktový dizajn
Detaily súťaže: http://www.guardiandesignchallenge.com/#1