Haier Design Prize 2015 by iF

Haier Design Prize 2015 by iF

Uzávierka: 15. december 2014 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Haier Design Prize 2015 by iF je medzinárodná súťaž mladých dizajnérov, ktorá sa koná po druhýkrát, , organizuje ju hannoverská firma iF Design Talents GmbH a po prvýkrát sa do nej dá registrovať nezávisle. Tohtoročnou témou je vizionársky koncept v oblasti domácich spotrebičov na tému Krásny život doma: odpovede pre každodenný život. Projekty majú odpovedať na otázku, ako môže dizajn pomôcť riešiť problémy každodenného života. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a absolventi dizajnérskeho štúdia (do dvoch rokov od skončenia), ako aj mladí dizajnéri – jednotlivci a skupiny s max. 4 členmi, ktorí môžu získať ocenenie v celkovej výške 5 000 eur.
Účasť je bezplatná, počet prihlásených projektov nie je limitovaný. Registrácia toho istého projektu v rôznych kategóriách je neprípustná. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo sa uzatvára vo februári 2015, porota oznámi svoj výber po 18. 3. 2015. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v máji 2015.
Súťažné kategórie: 1. Nábytok / Osvetlenie; 2. Kuchyňa; 3. Domácnosť / Prestieranie; 4. Kúpeľňa; 5. Textil / Steny / Podlahy;  6. Prežitie + Prvá pomoc / Eko riešenia. Projekty musia zohľadňovať nové trendy v oblasti sociálnych, kultúrnych, ekonomických, ekologických a technologických zmien.

Informácie: http://www.ifdesign.de/haier_index_e.
Presné parametre projektov zasielaných do súťaže sú uvedené na webovej stránke
http://www.ifdesign.de/. Na tejto stránke budú uverejnené aj všetky víťazné projekty prostredníctvom online výstavy iF.
Ďalšie informácie: http://www.ifdesign.de/cmsmdblive/8339.pdf.