Hansagrohe Design Prize 2015 by iF

Hansagrohe Design Prize 2015 by iF

Uzávierka: 15. december 2014 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov Hansagrohe Design Prize 2015 by iF je vypísaná po piatykrát, organizuje ju hannoverská firma iF Design Talents GmbH a po prvýkrát sa do nej dá registrovať nezávisle. Tohtoročnou témou je vizionársky koncept efektívneho dizajnu vody: Malý priestor – veľká radosť zo sprchovania. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a absolventi dizajnérskeho štúdia (do dvoch rokov od skončenia), ako aj mladí dizajnéri – jednotlivci a skupiny s max. 4 členmi, ktorí môžu získať ocenenie v celkovej výške 5 000 eur. Účasť je bezplatná, počet prihlásených projektov nie je limitovaný. Registrácia toho istého projektu v rôznych kategóriách je neprípustná.
Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo sa uzatvára vo februári 2015, porota oznámi svoj výber po 18. 3. 2015. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v máji 2015.
Súťažné kategórie: 1. Kúpeľňa / Wellness; 2. Prežitie + Prvá pomoc / Eko riešenia; 3. Printové médiá; 4. Digitálne médiá. Projekty musia zohľadňovať nové trendy v oblasti sociálnych, kultúrnych, ekonomických, ekologických a technologických zmien.
Uzávierka registrácie: 15. 12. 2014.

Informácie: http://www.ifdesign.de/hansgrohe_index_e.
Presné parametre projektov zasielaných do súťaže sú uvedené na webovej stránke
http://www.ifdesign.de/. Na tejto stránke budú uverejnené aj všetky víťazné projekty prostredníctvom online výstavy iF.
Ďalšie informácie: http://www.ifdesign.de/cmsmdblive/8340.pdf.