Hello World - Alice Rawsthorn

Hello World - Alice Rawsthorn

Trvanie: 23. september 2015
Miesto: UMPRUM, J. Palacha 80, Praha, Česko

Hello World - Alice Rawsthorn
Prednáška svetovo uznávanej teoretičky a kritičky dizajnu.
Alice Rawsthorn odštartuje jesenný cyklus prednášok a workshopov zahraničných odborníkov a dizajnérov s názvom Budoucnost designu, ktorý poriada organizácia Czechdesign  v partner-stve s the Norwegian University of Science and Technology a podporou fondou EHP.
Alice Rawsthorn, teoretička a publicistka dizajnu, sa narodila v Manchestri a vyštudovala dejiny umenia na Cambridge University. V rokoch 1985 – 2001 pôsobila ako novinárka vo Financial Times, kde bola priekopníčkou témy kreatívneho priemyslu. O 5 rokov neskôr viedla Design Museum v Londýne začala prispievať fejtónmi pre časopis Frieze. V jej profesnom životopise nájdeme také dôležité posty, ako predsedkyňa poradného orgánu britského Design Councilu, alebo významné ocenenia, akým je je OBE - ocenenie britského kráľovstva pre zvláštny prínos na poli kultúry a umenia, z roku 2014. Okrem publikácie „Hello, world“ je tiež autorkou uznávanej biografie módneho dizajnéra Yves Saint Laurenta.

Hello World - Alice Rawsthorn
Termín prednášky: 23. september 2015 od 18.30 do 21.00hod.
Miesto konania. UMPRUM, J. Palacha 80, Praha 1
Info: http://www.czechdesign.cz/co-se-deje/budoucnost-designu-alice-rawsthorn

„Hello World: Where Design Meets Life“ je jednou z publikácií, v ktorej sa Alice Rawsthorn reflexii dizajnu, ako odboru venuje. Vôbec sa však nejedná o čítanie neprístupné laickému publiku. V trinástich kapitolách predstavuje dizajn od základov. Odpovedá na fundamentálne otázky: Čo to je dizajn?, Kto je dizajnér?, Ako spoznať dobrý dizajn?, Prečo je dizajn dôležitý?, pričom je kniha nabitá zaujímavými informáciami, menami, faktami, výsledkami výskumov, príbehmi a rozoberá i aktuálne témy ako ekológia, dlhodobá udržateľnosť, vzťah umenia a dizajnu alebo prečo všetci túžia byť „novým Apple“. Dizajn považuje za veľmi mienkotvorný nástroj, ovplyvňujúci spoločnosť tak v minulosti, ako i dnes a bude zohrávať čím ďalej tým väčšiu společenskú úlohu i do budúcna.

Prednáška prebehne v anglickom jazyku.
Kvôli obmezenej kapacite je nutná rezervácia miesta.