Hiii Illustration International Competition

Hiii Illustration International Competition

Trvanie: 5. júl 2012 - 31. august 2012
Miesto: Čína

Uzávierka: 31. 8. 2012.
Informácie: hi2012@hiiibrand.com.

Medzinárodná súťaž určená ilustrátorom, grafickým dizajnérom, vydavateľom, študentom, pedagógom a ďalším profesionálom z príbuzných odborov podporená medzinárodnou radou organizácií grafického dizajnu ICOGRADA. Súťaž má dve kategórie: publikované a nepublikované diela. Publikované diela môžu byť plagáty, reklama, CD, knihy, časopisy, noviny a ďalšie printy vrátane digitálnych formátov, filmy, videá, animácie alebo webstránky. Nepublikovanými dielami sa rozumejú dosiaľ nezverejnené projekty vrátane experimentálnych. Práce v oboch kategóriách musia byť vytvorené v rozmedzí od januára 2008 do augusta 2012. Súťažné práce posúdi v dvoch kolách medzinárodná porota zložená z renomovaných odborníkov, ktorá udelí 1 hlavnú cenu (Grand Prix), 20 cien Best of the Best a 200 čestných uznaní. Súťaž je bez poplatku. Všetci víťazi budú zaradení do Hiii Illustration APP v Mac Apple Store.

Súťažné práce budú vystavené na dvoch webstránkach:
http://www.hiiibrand.com/competion.php?act=goods_list&id=10
http://citycelebrity.ru/citycelebrity/Project.aspx?ProjectId=150.
Registrácia a login pre účastníkov sú na stránke: http://www.hiiibrand.com/competion.php?act=goods_list&id=10.