Hodnoty a tradície krajín V4

Hodnoty a tradície krajín V4

Múzeum úžitkového umenia v Budapešti, ktoré sídli v jednej z najimpozantnejších budov navrhnutej predstaviteľom maďarskej secesie Ödönom Lechnerom, hostilo pri príležitosti Budapest Design Week niekoľko pozoruhodných prehliadok súčasného dizajnu. Okrem výstav prezentujúcich výsledky súťaží Maďarská cena za dizajn 2016 a Cena za dizajn manažment 2016, sa ako čestný hosť toho ročníka spoločne prezentovali krajiny Vyšehradskej štvorky. Výstava pod názvom Central Values – Common Heritage okrem toho, že pripomínala 25 rokov spolupráce tohto zoskupenia, priniesla reflexiu stredoeurópskeho priestoru nielen z geograficko-politickej, historickej perspektívy, ale aj kultúrnej prostredníctvom dizajnu. Dizajn však nie je len jednostranne chápanou kultúrnou kategóriou, ale aj jedným z dôležitých nástrojov uvažovania o ekonomickej prosperite a východiskách podstatných pre jeho novátorské riešenia. O tom, aké dedičstvo, hodnoty a predovšetkým súčasný dizajn spája krajiny V4, sme sa porozprávali s autormi koncepcie výstavy – kurátorkou Judit Osvártovou a historikom umenia Andrásom Szalaiom.

Výstava Central Values – Common Heritage sa koná v čase 25. výročia vyšehradskej spolupráce. Jej cieľom je upozorniť na hodnoty pochádzajúce zo spoločného dedičstva, ale aj na blízke zdroje inšpirácie, ktoré zdieľajú súčasní dizajnéri. Myslíte si, že Maďarsko, Poľsko, 9Česko a Slovensko spájajú spoločné sociálne, ekonomické a kultúrne tradície prestavujúce zázemie aj pre súčasnú tvorbu dizajnu? Predsa len, produkcia jednotlivých krajinách má svoje špecifiká, ktoré súvisia nielen s rozdielnym kultúrnym zázemím.