Hodnoty – vedecká hračka

Hodnoty – vedecká hračka

Trvanie: 31. máj 2013 - 21. júl 2013
Miesto: Turčianska galéria, Martin, Martin, Slovensko

Turčianska galéria, Martin

Interaktívna výstava je postavená na trojrozmernom subjekte, vnímaní niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, dĺžka, čas a pod.) a uvedomení si všeľudských hodnôt (život, zdravie, láska, priateľstvo a pod.), ktoré sú spredmetnené v citátoch a reprodukciách umeleckých diel.
www.turiecgallery.sk