Homi Maker Design Award

Homi Maker Design Award

Uzávierka: 20. jún 2016 (pondelok), 23:55
Miesto: Taliansko

HOMI MAKER DESIGN AWARD je zameraná na mladých tvorcov, dizajnérov, módnych tvorcov, šperkárov ktorí do 1. januára 2016 nedovŕšili vek 35 rokov. HOMI MAKER DESIGN AWARD je iniciatívou HOMI v spolupráci s Artex - Centre for Artistic and Traditional Handicrafts of Tuscany a pod patronátom CNA a Confartigianato. Participanti musia byť umeleckí remeselníci, umelci, držitelia všetkých úrovní z umeleckých a dizajnérskych škôl, či mladí ľudia vo fáze zakladania vlasného biznisu.

Podmienky súťaže:
Kolekcie prihlásených prác už musia existovať a musia byť navrhnuté a vytvorené uchádzačom.
Uchádzač ešte nesmel vystavovať na HOMI.
Uchádzači musia pracovať na poli umeleckých remesiel, úžitkového umenia s presahmi do súčasného umenia, musia pracovať so silnými prvkami inovácie, výskumu a osobného umeleckého vyjadrenia.

Súťaž: HOMI MAKER DESIGN AWARD
Kategória: módny dizajn, šperkársky dizajn
Uzávierka prihlasovania: 20.06.2016 o 23.59 hod.
Podmienky súťaže: http://www.artex.firenze.it/sites/default/files/gallery/Newsletter/Homi%20Design%20Maker%20Award%20Sept2016/calloftendersept16.pdf
Info: http://www.artex.firenze.it/en