Homi Maker Design Award 2014

Homi Maker Design Award 2014

Miesto: Taliansko

Uzávierka: 10. 12. 2013.
Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov (pôvodne sa nazývala Creazioni Giovanni) do 35 rokov organizovaná spoločnosťou Artex, Centrom pre umelecké a tradičné remeslo v Toskánsku, v rámci milánskeho veľtrhu lifestylového dizajnu HOMI/Macef (19. – 22. 1. 2014). Má tieto sekcie:

  • HOMI MAKER DESIGN AWARD – living habits (interiérové prvky, doplnky do bytu, dekorácie, lifestyle všeobecne)
  • HOMI MAKER DESIGN AWARD – fashion & jewels (móda a doplnky).


Účastníci súťaže musia spĺňať podmienku vlastnej produkcie a exkluzívnej účasti v súťaži (po prvýkrát na veľtrhu HOMI/Macef). Dôraz sa kladie na umeleckoremeselné vyhotovenie, inovatívnosť, súčasný výraz, výrazná individualita. Materiál: keramika, sklo, textil, kov, drevo, papier. V každej sekcii medzinárodná porota vyberie 3 finalistov, z ktorých každý môže vystavovať v časti Sperimenta na veľtrhu HOMI/Macef. Organizátori súťaže uhradia finalistovi (1 osoba) pobyt počas trvania veľtrhu. Prihláška musí obsahovať vyplnený pdf formulár, 1 fotografiu každého produktu vo formáte tiff alebo jpg s minimálnym rozlíšením 500 pixlov, textovú explanáciu prihláseného produktu vo formáte pdf a CV účastníka vo formáte pdf.

Prihlášku a jej prílohy treba zaslať do uzávierky súťaže mailom ma adresu:
creazionigiovani@artex.firenze.it. Organizátori pošlú účastníkovi mailom potvrdenie prijatia prihlášky.
Adresa organizátora: Artex s. cons. r. l., Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Via Sandro Botticelli, 9r, 50132 Firenze Italy, tel. +39 055 570627 interno 207, fax +39 055 572093, e-mail: mariaelena.angeli@artex.firenze.it.
Ďalšie informácie: www.homimilano.com/ .