HORIZONT, priestorová úložná polica

HORIZONT, priestorová úložná polica

Miesto: Výrobca: BRIK, a. s. Kremnica

HORIZONT, priestorová úložná polica

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Ivan COBEJ

Výrobca: BRIK, a. s. Kremnica