Hra pre oko – divadelný plagát zo zbierok SNG

Hra pre oko – divadelný plagát zo zbierok SNG

Trvanie: 23. január 2014 - 1. marec 2014
Miesto: Nová budova SND – Galéria v divadle, Bratislava, Slovensko

Výstavný cyklus Galéria v divadle bude trvať po celý rok 2014 a pripravuje ho Slovenská národná galéria pre Slovenské národné divadlo v Novej budove SND. Výstavu venovanú divadelným plagátom zo zbierok SNG  pripravila kurátorka Viera Kleinová. Súbor plagátov s divadelnou tematikou pokrýva obdobie od 50. rokov až po koniec 20. storočia a objavujú sa v ňom plagáty zo slovenského (a v menšej miere) i českého divadelného prostredia. Na výstave sa objavia práce zakladateľskej osobnosti slovenského divadelného plagátu – Čestmíra Pechra, ktorý od roku 1955 pôsobil v SND. Dôležité miesto tu má silná generácia nastupujúca v 70. rokoch, okrem divadelníkov (Tomáš Berka) sa plagátu pre divadlá vo väčšej miere začínajú venovať aj grafickí dizajnéri (Ľubomír Longauer, Vladislav Rostoka, Jozef Dóka ml., Svetozár Mydlo, Pavel Choma, Dušan Junek). Divadelný plagát prelomu 20. a 21. storočia reprezentuje Emil Drličiak z generácie absolventov Katedry grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave.

Viac http://www.snd.sk/vystavy