Hrotový poloautomatický sústruh SUI 500 COMBI

Hrotový poloautomatický sústruh SUI 500 COMBI

Miesto: Výrobca: TOS Trenčín, a.s.

Hrotový poloautomatický sústruh SUI 500 COMBI

Uznania v sútaži NCD 1997

Dizajn: Vladimír Pavlík

Výrobca: TOS Trenčín, a.s.