I am a Woman Architect

I am a Woman Architect

Trvanie: 26. november 2014
Miesto: Fakulta architektúry STU, Námestie Slobody 19, Bratislava, Slovensko

Občianske združenie Women Architects organizuje 26. 11. 2014 o 18.00 hod. sa na Fakulte architektúry STU, Námestie Slobody 19, 812 45  Bratislava, miestnosť 117, prednášku a panelovú diskusiu na tému Ženy v architektúre.
Prednáška nadväzuje na predchádzajúce aktivity združenia – výstavu I am a Woman Architect – (in)visible Women Architects in Slovakia, ktorá sa uskutočnila na Spolku architektov Slovenska v Bratislave (14. 8. – 3. 9. 2014) a na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne (10. 9. – 8. 10. 2014). Podujatie sa koná pod záštitou Fakulty architektúry STU, Spolku architektov Slovenska a Slovenskej komory architektov. 

Women Architects je neziskové profesijné občianske združenie, ktoré má ambíciu stať sa stredoeurópskou platformou na podporou a prezentáciu architektiek. Hlavným cieľom združenia je zviditeľniť aktívne ženy v profesii architektky. Združenie bolo založené v roku 2013 na Slovensku na príklade podobných organizácií v zahraničí.
Aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach a dokumentácia predošlých aktivít:
http://women-architects.com/sk/
https://www.facebook.com/womenarchitects