IIDA Healthcare Design Competition

IIDA Healthcare Design Competition

Uzávierka: 11. august 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Cieľom súťaže je uctiť si a osláviť výnimočnosť a originalitu v dizajne nábytku zdravotníckych priestorov. Do súťaže sa so svojim návrhom, či návrhmi môže prihlásiť každý profesionál z oblasti dizajnu z celého sveta. Jedinou podmienkou je, aby nimi prihlásené projekty vznikli počas alebo neskôr ako v júni 2014.

Kategórie:
Centrá ambulantnej starostlivosti
Ambulancie
Jednotky lekárskej starostlivosti
Verejné priestory nemocníc
Hospicová starostlivosť
Jednotky paliatívnej starostlivosti
Nemocnice
Štátne /Univerzitné/Doškolovacie nemocnice
Pediatrie
Gynekologické kliniky
Geriatrie
Domovy dôchodcov & Rezidenčné domovy
Jednotky asistovanej starostlivosti
Domy opatrovateľskej služby
Jednotky komunitných služieb
Ústavná starostlivosť o seniorov

Súťaž: IIDA Healthcare Design Competition
Prihlasovanie: 20.06.2016 — 11.08.2016
Kategóra: Priemyselný & produktový dizajn
Podmienky súťaže: http://www.iida.org/content.cfm/healthcare-interior-design-competition-guidelines