Illustrarte Children's Books

Illustrarte Children's Books

Uzávierka: 30. september 2015 (streda), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodná súťaž ilustrátorov detských kníh.
Organizátori pozývajú všetkých ilustrátorov detských kníh a príbehov na účasť na medzinárodnej súťaži. Podmienkou pre účasť v súťaži je zaslanie troch ilustrácií jedného autora. Všetky tri prihlásené práce musia maťrovnakú tému a môžu byť buď ešte nepublikované, alebo v opačnom prípade musí autor zaslať i kópiu knihy s ilustráciami. Rozmer jednej ilustrácienesmie presiahnuť 40 x 60 cm, techniku si volí ilustrátor. Prijímané budú len pôvodné autorské diela. Za prihlásenie do súťaže sa neplatí žiadny registračný poplatok.

Uzávierka prihlasovania prác: 30. september 2015, 23:55

Všetky informácie o podmienkach súťaže, termínoch: http://www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte2016/regulamento.htm#reg-en