Infobanka

Infobanka

Oddelenie Infobanky Slovenského centra dizajnu vzniklo v roku 2004. Jeho činnosť je zameraná na budovanie Informačného systému Dizajn. Ďalej poskytuje informačný servis  pre domáce a zahraničné príbuzné inštitúcie a knižnično-informačné služby knižnice so špeciálnym fondom kníh a časopisov. Buduje dokumentáciu dizajnu.