Inovácie vo vývoji textilu

Inovácie vo vývoji textilu

Uzávierka: 29. január 2016 (piatok), 23:55
Miesto: súťaž textilu

MATERIALS MATTER FOR CLIMATE CHANGE
Súťaž: textil
Uzávierka prihlasovania projektov: 29. január 2016
Prihlasovanie: bezplatné
Info: http://climatecolab.org/web/guest/resources/-/wiki/Main/Materials+Matter