Intenzívny workshop kaligrafie IX.

Intenzívny workshop kaligrafie IX.

Trvanie: 22. október 2016
Miesto: Foajé, Štefánikova 16, Bratislava, Slovensko

Intenzívny workshop kaligrafie je zameraný na praktické zvládnutie kaligrafie plochým pierkom (broadnib). Účastník sa naučí konštrukciu jednotlivých znakov a tvorbu slov. Okrem konštrukcie znakov sa na workshope bude skúmať rytmus, harmónia, svetelnosť písma, optické zákonitosti a základy typografie (kompozícia, vzťahy jednotlivých písmen a slov), ktoré sú pre pochopenie písma nevyhnutné.

Intenzívny workshop kaligrafie IX.
Termín: 22. október,  10:00  do 17:00 hod.
Miesto: Foajé, Štefánikova 16,  Bratislava

Registrácia a viac info: http://dizajndesign.sk/sk/art-calligraphy-1