Interior Design Competition (IDC) 2012

Interior Design Competition (IDC) 2012

Trvanie: 6. január 2012 - 15. február 2012
Miesto: Chicago, Spojené štáty americké

Uzávierka: 15. 2. 2012.
Informácie: www.iida.org

Medzinárodná asociácia interiérového dizajnu (IIDA) so sídlom v Chicagu organizuje 39. ročník medzinárodnej súťaže interiérového dizajnu, ktorej sa môžu zúčastniť profesionálni dizajnéri s projektmi, ktoré vznikli po 1. januári 2010. Súťaž má za cieľ oceniť vynikajúci súčasný interiérový dizajn a povzbudiť nové idey a techniky v dizajne a zariaďovaní vnútorných priestorov. Kategórie: firma, vzdelávacie zariadenie a inštitúcia, priestory štátnej správy, zdravotnícke zariadenia, nemocnice, byty, predajne. Partnerom súťaže je renomovaný časopis Interior Design, ktorý v máji 2012 uverejní výsledky súťaže. Účastnícky poplatok je 225 USD (členovia IIDA) a 275 USD (nečlenovia IIDA) za každý súťažný projekt. Odovzdávanie cien sa uskutoční 10. 6. 2012. Ďalšie informácie poskytuje manažérka IIDA Jenny Palmer, jpalmer@iida.org, www.iida.org/content.cfm/idc-competition.