Interior Innovation Award 2013

Interior Innovation Award 2013

Trvanie: 7. október 2012 - 7. november 2012

Uzávierka: 7. 11. 2012.
Informácie: http://www.german-design-council.de/.
Interior Innovation Award 2013 je medzinárodná súťaž nábytkového dizajnu organizovaná Nemeckou radou pre dizajn a kolínskym veľtrhom imm. Do súťaže sa môžu prihlásiť výrobcovia nábytku vo viacerých produktových kategóriách: nábytok, outdoorové produkty, kúpeľňa/wellness, kancelária, príslušenstvo stavieb, steny/podlahy, osvetlenie, textil a kuchyňa. Účastnícky poplatok 180 eur za jeden produkt. Medzinárodná porota vyberie 15 najlepších produktov zo všetkých kategórií, ktoré budú označené značkou Best of Best 2013. Víťazov vyhlásia na kolínskom medzinárodnom veľtrhu nábytku imm cologne 13. januára 2013, ich projekty budú vystavené v špeciálnej sekcii Pure Village v hale 3.1. od 14. do 20. 1. 2013 spolu s najlepšími prácami súťaže D3 Contest 2013. K tejto sekcii veľtrhu vyjde aj reprezentatívny katalóg.
Prihlášky: http://www.interior-innovation-award.com/.