International Ceramics Competition Carouge 2015

International Ceramics Competition Carouge 2015

Uzávierka: 20. apríl 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Švajčiarske mesto Carouge (kantón Ženeva) vypisuje medzinárodnú bienálnu keramickú súťaž na tému Keramická lampa (elektrické svietidlo). Súťaž je otvorená pre všetkých umelcov starších 16 rokov.  Hlavná cena Prix de la Ville de Carouge predstavuje finančnú odmenu vo výške 10 000 švajčiarskych frankov (približne 7 000 €). Ďalšie ceny: Cena Nadácie Bruckner za propagáciu keramického umenia (2 000 CHF = 1 400 €) a Cena švajčiarskej keramickej asociácie Swissceramics (1 000 CHF = 700 €).
Každý účastník súťaže môže zaslať iba jeden originálny projekt. Hlavným použitým materiálom musí byť hlina. Konečný produkt môže byť zdobený rytím, maľovaním alebo inými technikami, glazovaný, bez viditeľnej signatúry autora. Maximálna veľkosť (výška, šírka či dĺžka) je 50 cm.
Druh lampy je ľubovoľný – nástenná, stropná, stolová, posteľná či iná. Musí zodpovedať elektrickej sieti s napätím 220 V, ktorá zodpovedá švajčiarskym bezpečnostným normám, a má byť dimenzovaná na nízko odberové LED žiarovky. Návrh lampy môže mať jedného alebo viacerých autorov – dizajnérov a keramikárov. Ich mená musia byť jasne uvedené na prihláške do súťaže.
Adresa na zasielamie projektov: Musée de Carouge, Concours de céramique, Case postale 1576, CH-1227 Carouge.
Odborná porota posúdi estetické kvality (tvar a dekor),  originalitu a kvalitu technickej realizácie prihláseného objektu. Súťaž prebehne v dvoch kolách – koncom júna budú zverejnené výsledky prvého kola. V závere súťaže bude usporiadaná výstava ocenených projektov v miestnom Musée de Carouge, ktorá sa uskutoční v čase od 19. 9. do 29. 11. 2015. V deň vernisáže výstavy budú víťazom súťaže odovzdané ceny.

Informácie a podrobnosti prihlášky: http://www.carouge.ch/concours-international-de-ceramique